Penatalaksanaan Pada Penyakit Glaukoma

Definisi Adalah suatu kelainan pada mata yang ditandai oleh meningkatnya tekanan dalam bola mata (Tekanan Intra Okular = TIO) yang disertai pencekungan diskus optikus dan pengecilan lapang pandang. Penyakit ini disebabkan: * Bertambahnya produksi humor akueus (cairan mata) oleh badan siliar * Berkurangnya pengeluaran humor akueus (cairan mata) di daerah […]