Kelainan Pada Alat Reproduksi

Loading...

Septum VaginaTerdapat beberapa kelainan dan penyakit alat kandungan yang dapat mempengaruhi kehamilan dan persalinan. Dengan makin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, kelainan dan penyakit alat kandungan semakin berkurang.

Septum Vagina

Kelainan bawaan ini jarang dijumpai. Septum vagina dapat dalam bentuk septum yang longitudinal atau vertical. Septum longitudinal dapat terjadi sepanjang vagina (vagina dupleks) sehingga dapat menghalangi jalannya persalinan.

Dalam keadaan demikian tindakan persalinan dengan operasi merupakan pilihan utama. Septum vagina dapat pula terjadi parsial yang tidak menghalangi jalannya persalinan dan pada saatnya septum tersebut dapat digunting sehingga persalinan berjalan normal.

Septum vagina yang vertical dapat menghalangi penurunan kepala dan kesulitan menilai pembukaan. Bila kepala sudah turun mencapai Hodge III. Septum vertical dapat digunting sehingga persalinan berlangsung dengan aman.

Bagaimana sikap bidan dalam menghadapi kelainan bawaan yang disertai kehamilan? Bagi bidan yang utama adalah menegakkan kemungkinan septum vagina, vertical atau longitudinal pada waktu melakukan pemeriksaan dalam dan selanjutnya merujuk penderita untuk mendapatkan pertolongan persalinan sebagaimana mestinya.