Alergi Sperma Bukan Berarti Penyakit Kelamin

Penyakit alergi ternyata bukan saja tentang makanan, kulit ternyata alergi sperma juga ada tetapi orang yang mengidap penyakit alergi seperti ini sangat kurang diperkirakan cuman 12 % saja sehingga orang…