Pentingnya Bed Rest Pada Kehamilan

Banyak artikel yang membahas jika wanita hamil diperbolehkan untuk menjalani aktivitas dan bekerja seperti biasanya. Namun, tidak juga selama masa hamil wanita dibolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya sebab ada…

Kehamilan dan Tumor Genitalia

Kehamilan merupakan bidang utama bidan, sehingga semua yang berkaitan dengan kehamilan harus diketahui. Kehamilan merupakan dorongan untuk melakukan pemeriksaan sehingga dapat mencapai sasaran kelahiran bayi optimal dan kesehatan dan kesejahteraan…

Persalinan Letak Sungsang Dengan Seksio Sesarea

Memperhatikan komplikasi pertolongan persalinan letak sungsang melalui jalan vaginal, maka sebagian besar pertolongan persalinan letak sungsang dilakukan dengan seksio sesarea. Bidan yang mendapat tugas utama menyelesaikan persalinan kehamilan risiko rendah…

Bentuk Letak Sungsang Pada Kehamilan

Bentuk-bentuk letak sungsang Berdasarkan komposisi dari bokong dan kaki dapat ditentukan beberapa bentuk letak sungsang sebagai berikut: 1. Letak bokong murni a. Teraba bokong b. Kedua kaki menjungkit ke atas…