Mengenal Kelainan dan Siklus Haid

Hipermenorea Jadwal siklus haid tetap, tetapi kelainan terletak pada jumlah perdarahan lebih banyak dan dapta disertai gumpalan darah dan lamanya perdarahan lebih dari 8 hari. Terjadinya hipemenorea berkaitan dengan kelainan…