Perdarahan Bukan Haid

Perdarahan bukan haid digolongkan sebagai perdarahan yang tidak ada hubungan dengan haid dan dapat disebabkan kelainan organic dan kelainan hormonal. Bentuk perdarahan bukan haid dapat berupa kontak berdarah, spotting diluar…