Bentuk Versi Luar Pada Tindakan Operasi Persalinan

Tindakan operasi kebidanan Bidan yang menjadi harapan pada pertolongan persalinan dengan tenaga terlatih melalui partograf WHO dipandang perlu mengetahui operasi persalinan dalam keadaan darurat. Oleh...