Keadaan Jalan Lahir dalam Proses Persalinan

Jalan lahir mempunyai kedudukan penting dalam proses persalinan untuk mencapai kelahiran well born baby. Dengan demikian evaluasi jalan lahir merupakan salah satu faktor yang menentukan...